دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

پرواز پرنده ناراحت اوج گرفتن

به یاد داشته باش
حتی ناراحت‌ترین پرنده‌ها هم
همچنان پرواز می‌کنن
و اوج گرفتنو ادامه میدن...