دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط به افرادی که تو را دوست دارند فکر کن
بخند، عشق بورز و زندگی کن
به جاده قلبت اعتماد کن
فواید آسیب‌پذیر بودن در رابطه
ذهن مثبت داشته باش تا زندگی مثبت بسازی
هیچکس بجز خودت مسئول شاد کردن تو نیست
بجای نگرانی های بزرگ، اهداف بزرگ داشته باش
دلیل اعتماد دیگران نسبت به اطراف باش
مهربانی بدون هزینه ترین و ارزشمندترین چیز است
به گذشته تاریک اجازه نده آینده روشن تو را تاریک کند
با این کارها حال روحی تو خوب خواهد شد
نگرانی را تمام کن و زندگی کردن را شروع کن
اگر خودت را انتخاب کنی برنده خواهی شد
کسانی که با شادی تو شاد می شوند قابل اعتماد هستند
هر درد هزاران درس برای تو دارد