دنیای موسیقی درمانی

دنیای موسیقی درمانی

موسیقی برای زندگی بهتر

موسیقی برای خواب

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی استفاده از موسیقی برای بهبود و تقویت سلامت روحی و جسمی انسان است. پیشینه موسیقی درمانی به یونان و ایران کهن باز می‌گردد و همواره مورد توجه متفکران قرون مختلف از ارسطو و افلاطون تا ابن سینا و فارابی بوده. در دنیای معاصر با ظهور روشهای علمی و تحقیقاتی، اثربخشی این روش بیش از پیش نمایان شده و از موسیقی درمانی در کنار آرامش بخشی برای مقاصد مفید مختلف از بهبود درد و تسریع رفع بیماری تا افزایش تمرکز و اعتماد به نفس استفاده می‌شود.

موسیقی برای ...
موسیقی برای خواب
موسیقی برای
موسیقی برای تمرکز
موسیقی برای
موسیقی یوگا
موسیقی برای