دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دانلود عکس نوشته های آموزنده

دعا باور صحبت گوش نوشتن تسلیم تلاش مردن زندگی
تا زنده‌ای، امیدت را زنده نگه‌دار... این اساسی‌ترین راز زندگیست...
انتظاراتت رو کم کن تا همیشه مورد علاقه همه باشی...!
دیگران دیگرانند هرچقدر هم که به تو نزدیک باشند...
چیزی را رشد خواهی داد که بیشترین تمرکز را روی آن داشته باشی... نور یا تاریکی؟!
یادت باشد! تو نمی‌توانی قلب همه را بدست بیاوری هرچقدر هم که مهربان باشی...!
از لباس کهنه‌ات خجالت نکش از افکار کهنه‌ات شرمنده باش... آلبرت انیشتن
کمتر صحبت کن و بیشتر بشنو کمتر واکنش نشون بده و بیشتر مراعات کن...
از دیروز درس بگیر برای امروز زندگی کن و به فردا امیدوار باش...
تلاش + ابزار اشتباه برابر است با صفر...! همیشه در راه رسیدن به اهدافت ابزارت رو درست انتخاب کن...
نادانی بیش از دانش به انسان اعتماد به نفس می‌بخشد
تنها کسی که هیچوقت ترکت نمی‌کنه خودتی...! پس همیشه باهاش مهربون باش و هرگز آزارش نده...
خودت رو فقط به خودت و کسانی که باورت دارن ثابت کن... بقیه واقعا مهم نیستن...
فروتني است دليل رسيدن به کمال که چون سوار به منزل رسد پياده شود...  صائب تبریزی
یک واقعیت بزرگ و تلخ...