دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

معرفی فرکانس سلفژ 174 هرتز

معرفی فرکانس سلفژ 174 هرتز

این اولین فرکانس سلفژ و پایین ترین تن صدا در بین فرکانس های سلفژ می‌باشد. این فرکانس خلق شده است تا یک مُسکن طبیعی و فوق العاده قوی باشد و شدیدا تمایل دارد که درد های جسمی ما را کاهش داده و انرژی های منفی مخصوصا کارمای منفی را پاکسازی کند.
فرکانس سلفژ 174 هرتز احساس امنیت ، ایمنی و عشق را به تک تک سلول های ما منتقل کرده و به تمام ارگان های بدن این انگیزه را می‌دهد که به بهترین شکل وظایف خود را انجام دهند.