دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بارها بگو ای خدای من

گاهی خدا آن‌قدر صدایت را دوست دارد، که سکوت می‌کند تا تو بارها بگویی ای خدای من...