دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

موسیقی برای کودکان (Kids)

بی شک دوران کودکی و چگونگی گذران این دوره از زندگی فرزندان، مهم ترین بخش از زندگی پدر و مادر هاست. این دوران شیرین و در عین حال بسیار پیچیده، سنگ بنای زندگی آینده فرزندان در دوره های سخت پیش روست و رشد مناسب روحی و جسمی کودکان، می تواند تضمینی برای زندگی موفق آنها در آینده باشد. یکی از جنبه های این رشد، قطعا نمو ریتمیک و هارمونیک فرزندان است که سلامت جسمی و مخصوصا روحی آنها را تضمین خواهد کرد. یکی از مهمترین ابزار برای ایجاد هارمونی در شخصیت فرزندان در سنین مختلف، موسیقی است، موسیقی مثبت، علمی و در مواردی موسیقی درمانی برای رفع پاره ای از مشکلات موجود در شخصیت کودکان. وبسایت دنیای موسیقی درمانی سعی بر این خواهد داشت که با ارائه بهترین و علمی ترین قطعات موسیقی برای کودکان در سنین مختلف، والدین را در پیشبرد مثبت جنبه های مختلف این دوره پیچیده یاری کند.

۱