دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

جملات انگیزشی در مورد کمک به خود و دیگران

جملات انگیزشی در مورد کمک به خود و دیگران

تو فقط به کمک خودت و خدای خودت نیاز داری!

تو فقط به همراهی و کمک خودت و خدای خودت می‌توانی همه چیز را تغییر بدهی. نگاهت فقط به این دو باشد و هیچ انتظار دیگری از کسی نداشته باش. همین دو مورد برای تو بشدت کافی است!

 

خود تو باید خودت را هول بدهی!

 

خود تو باید خودت را هول بدهی!

این خود تو هستی که باید خودت را هول داده و حرکت کنی. چون هیچکس دیگری این کار را برای تو انجام نمی‌دهد. خودت، نیرو محرکه خودت باش. خودت انگیزه خودت باش. تکان بخور و حرکت کن.

 

بدون انتظار جبران به دیگران کمک کن!

 

بدون انتظار جبران به دیگران کمک کن!

اگر به دیگران کمک کنی، در اصل به خودت کمک کرده‌ای. پس به دیگران کمک کن، حتی وقتی که این اطمینان را داری که هیچ جبرانی از طرف آن‌ها وجود نخواهد داشت. دیگران را یاری کن حتی در زمانی که مطمئن هستی که حتی خودشان هم متوجه کمک و یاری تو نخواهند شد.

 

برای تمام اطرافیانت آرزوی ثروت بکن!

 

برای تمام اطرافیانت آرزوی ثروت بکن!

هرلحظه، برای تمام اطرافیانت و برای هرکسی که می‌بینی و می‌شناسی، آرزوی ثروت و برکت بکن. همیشه این آرزو را داشته باش و خودت هم آن‌ها را در این مسیر یاری کن. همه‌چیز به خود تو خواهد برگشت. اینگونه است که برکت، ثروت و خوشبختی را به بهترین شکل وارد زندگی خودت خواهی کرد.

 

منتظر فردا نباش و همین امروز شروع کن!

 

منتظر فردا نباش و همین امروز شروع کن!

منتظر چه چیزی هستی؟ چه اتفاقی باید بیفتد تا به این نتیجه برسی که زمان شروع کردن فرا رسیده است؟ اصلا تا وقتی که شروع نکرده‌ای، انتظار چه اتفاقی را داری؟ منتظر فردا نباش. حتی منتظر لحظه‌ای دیگر هم نباش و از همین حالا شروع کن.

 

برنامه های خدا خیلی بزرگتر از گذشته تو است!

 

برنامه های خدا خیلی بزرگتر از گذشته تو است!

وقتی خدا را باور داری، به همه‌چیز او هم ایمان داشته باش. بدان که برنامه‌های خدا حرف ندارد! برنامه‌های او خیلی بزرگتر از گذشته تو است. چیزهایی که او برای تو رقم زده و خواهد زد، شکوهمندتر و باعظمت‌تر از هرچیزی است که فکرش را بکنی. به خدا و به خودت ایمان داشته باش و حرکت کن.