دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

گاهی زمین‌گیر شدن یادآور این است که باید پرواز کنی

گاهی زمین‌گیر شدن یادآور این است که باید پرواز کنی

روی مشکلات به عنوان یک چالش جذاب حساب کن!

گاهی زمین می‌خوری، گاهی در مسیر خود به مانعی برخورد کرده و بعد از گیر افتادن در پشت آن، ناامید می‌شوی و خودت را زمین‌گیر می‌کنی. امیدت را از دست نده. بلند شو و دوباره تلاش کن. تمام سعی‌ات را بکن که مانع را کنار زده و رد شوی. تمام تلاشت را بکن که درک کنی که قدرت تو از هر مانعی بیشتر است.

تمام تلاش خودت را کرده‌ای اما نتوانستی مانع را کنار بزنی؟ این فقط یک پیام برای تو دارد. و آن پیام این است که باید پرواز کنی. پرواز کن و اوج بگیر و مانع را در زیر پای خود قرار بده. وقتی اوج بگیری خواهی فهمید که این مانع که بخاطر ظاهر بزرگ خود تو را زمین‌گیر کرده بود، در واقعیت چقدر کوچک و ضعیف بوده است.

پس به یاد داشته باش که یا نباید مسیری را آغاز کنی، یا وقتی آن را آغاز کردی دیگر نباید زمین‌گیر شوی. اگر در نقطه‌ای گیر کردی، نگرانی و ناامیدی را کنار بگذار، از قسمت‌های منفی درس بگیر و روی قسمت‌های مثبت تمرکز کن. به این فکر کن که چیزی که با آن مواجه شده‌ای و آن را یک مشکل و بدشانسی بزرگ می‌دانی، چالشی است که آمده تا تو را قوی‌تر و بزرگ‌تر کند. این یک چالش جذاب است که در مقابل تو ایستاده تا خودت را محک بزنی، پرواز کردن را یاد بگیری، اوج بگیری و یفهمی که چقدر بزرگ و قوی هستی.