دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دقیقا در روزهای بد زندگی بیشتر عاشق خودت باش

دقیقا در روزهای بد زندگی بیشتر عاشق خودت باش

خودت را دوست بدار، در آغوش بگیر و حمایت کن!

همیشه عاشق خودت باش. در هرلحظه و هرزمان و هرحالت و وضعیتی که هستی، عاشقانه خود را دوست بدار و در آغوش بگیر. همیشه پشتیبان خودت باش و از وجود خودت حمایت کن.

 

اما این را به یاد داشته باش که مهمترین زمانی که باید به خودت عشق ورزیده و عاشق خودت باشی، دقیقا زمانی است که وضعیت مناسبی نداشته و در حال گذران روز بد زندگی هستی. دقیقا در همین حالت و روز بد است که باید عاشقانه خودت را دوست داشته باشی و در آغوش بگیری. دقیقا در همین لحظه است که باید آغوش خود را به مکانی امن برای خودت تبدیل کنی. 

 

چه کسی بهتر از خودت می‌تواند این کار را برایت انجام دهد؟ چه کسی بیشتر از تو به خودت نزدیک است؟ چه کسی بیشتر از خودت برای تو نگران است و به تو اهمیت می‌دهد؟ برای تو، کدام حامی بهتر از خودت است؟ تو بهترین، نزدیک‌ترین، قابل اعتمادترین و ابدی‌ترین همراه خودت هستی. پس این یار با وفا را در هیچ شرایطی تنها نگذار و مخصوصا در زمانی که اوضاع مساعد نیست، در آغوشش بگیر و عاشقانه دوستش بدار.