دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط به این فرد اعتماد کن

فقط به این فرد اعتماد کن

فقط به کسی اعتماد کن که حاضر است برای تو همه‌چیزش را بدهد!

فقط به کسی اعتماد کن که حاضر است همه‌چیزش را برای رشد تو فدا کند. فقط به کسی اعتماد کن که حاضر است بالی برای پرواز تو باشد. فقط به کسی اطمینان داشته باش که موفقیت تو را موفقیت خود، و شکست تو را شکست خودش بداند.

فقط به کسی اعتماد کن که با خوشحالی تو خوشحال و با غمت، غمگین شود. به کسی اعتماد کن که خوشبختی تو را خوشبختی خودش می‌داند و تمام تلاشش را برای اوج گرفتن تو انجام می‌دهد.

فقط و فقط این فرد است که برای تو بی خطر است و تو فقط می‌توانی به افراد بی‌خطر اعتماد کنی. تنها این فرد است که بغضی از تو ندارد و در هیچ صورتی آسیبی به تو نخواهد زد. با تمام وجودت می‌توانی روی چنین کسی حساب کنی و آن را صندوقچه امن اسرار خودت بدانی.