دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نگران از دست دادن کسی نباش

نگران از دست دادن کسی نباش

او را از دست دادی تا خودت را پیدا کنی!

این که کسی تو را ترک کرده و دیگر او را نداری، دلیل این نیست که حتما به او نیاز داری. شاید فقط در ظاهر اینگونه است که تو او را از دست داده‌ای و واقعیت چیز دیگری باشد. شاید واقعیت این باشد که او تو را از دست داده باشد. شاید لیاقت تو را نداشته، شاید دیگر با تو هم مسیر نبوده، شاید روزگار او را از تو گرفته که دیگر آسیب نبینی!

به این فکر کن که شاید در زمان حضورش، فقط در حال تلف کردن وقت خود برای او بوده‌ای. شاید در حال به نابودی کشاندن زندگی خود بوده‌ای. شاید آرامشت را فدای بودن با او کرده بودی و لحظه لحظه زندگی‌ات پر بوده از ناآرامی و آزار. شاید زندگی این تغییر را برایت رقم زده که در آرامش فرو بروی و کمی بیشتر خودت را ببینی و به خودت اهمیت بدهی، به کسی که تا قبل از آن حتی او را نمی‌دیدی و کوچکترین توجهی و احترامی برایش قائل نبودی.

همیشه تغییرات به سمت مثبت حرکت می‌کنند. به این باور داشته باش. او دیگر در حد و اندازه تو نبوده است و بزرگترین دستاورد این تغییر، این است که این موضوع را درک کنی و خودت را ببینی و به خودت برسی. از تنهایی نترس و در کمال آرامش در تنهایی بمان و خودت را پیدا کن.