دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مقایسه افراد باهوش واقعی و افراد کودن

مقایسه افراد باهوش واقعی و افراد کودن

افراد باهوش واقعی (نه زرنگ و زیرک) همیشه در مورد خود تواضع و فروتنی دارند. اما در مقابل افراد کودن همیشه فکر می‌کنند که از همه عالی‌تر هستند...

با توجه به این حقیقت روانشناسی، به اطرافیان خود و اینکه چگونه خود را به دیگران ارائه می‌دهند نگاهی بیندازید..