دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز یک قدم کوچک به سمت اهدافت بردار

امروز یک قدم کوچک به سمت اهدافت بردار

فقط زمین‌گیر نشو و حرکت کن!

امروز یک قدم هرچند کوچک به سمت اهدافت بردار. فقط حرکت کن، حتی شده یک قدم بردار. یکجا نشین و با همین یک قدم پیش برو. با همین یک قدم هم با زمین‌گیر شدن مقابله کرده و به سمت هدفت پیش رفته‌ای.

به یاد داشته باش که شکست به معنای اشتباه کردن نیست و دقیقا به این معناست که از تلاش و پیش‌روی دست برداری. پس اگر می‌خواهی که یک شکست خورده نباشی، پیش برو و همین یک قدم را بردار. خواهی دید که با همین قدم‌های کوچک، قدم‌های بزرگی را خواهی ساخت و لحظه لحظه به هدفت نزدیک‌تر خواهی شد. فقط تکان بخور، همین.