دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همانی خواهی شد که به آن فکر می کنی

همانی خواهی شد که به آن فکر می کنی

واقعیت خودت و زندگی ات را خوب انتخاب کن!

ذهن همه چیز است. هرچیزی که در ذهن تو می‌گذرد، در زندگی تو هم خواهد گذشت. هر حال و هوایی که در ذهن داشته باشی، در واقعیت زندگی خودت هم همان حال و هوا را خواهی داشت. اگر ذهنت را خرج پر و بال دادن به رویاها و اهدافت می‌کنی، زندگی تو هم در مسیر رسیدن به آن‌ها طی می‌شود و اگر آن را صرف افکار منفی و پوچ می‌کنی، لحظه لحظه زندگی خودت را با چیزهای پوچ و منفی پر خواهی کرد.

هرچه در سر داری، دیر یا زود به واقعیت تو تبدیل خواهد شد. فرقی نمی‌کند، خوب یا بد. اگر در ذهن خود خوبی را بپرورانی، واقعیت دنیای تو سراسر خوبی خواهد بود و اگر بدی را در آن رشد دهی، دنیای خود را پر از بدی خواهی دید. اگر در ذهنت خودت را والا و ارزشمند ببینی، تمام دنیا در مقابل تو با احترام حاضر خواهد شد. اما اگر در ذهنت خودت را کوچک بشماری، دیگر حتی سلول‌های کوچک بدن خودت هم برای تو کار نخواهند کرد!

انتخاب با خودت است. در نهایت همانی خواهی شد که به آن فکر می‌کنی و در ذهنت پرورش می‌دهی. چه بهتر که خود واقعی‌ات را در ذهنت رشد دهی. یک خود والا، محترم، ارزشمند و شایسته...