دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو شکست نمی خوری و فقط تلاش کردن را متوقف می کنی

تو شکست نمی خوری و فقط تلاش کردن را متوقف می کنی

بجای ناامید شدن به خودت افتخار کن!

این شکست نیست که تو را از ادامه دادن مسیر باز می‌دارد. این شکست نیست که تو را ساکن و زمین‌گیر می‌کند. این متوقف کردن تلاش توسط خودت است که تو را زمین‌گیر می‌کند. وقتی که بعد از مواجه شدن با شکست، تمام امیدت را از دست می‌دهی و همه‌چیز را تمام شده می‌دانی، از پا می‌افتی و شروع به سرزنش کردن خودت می‌کنی.
اشتباه و شکست بخشی از تو و بخشی از مسیر پر پیچ و خم زندگی تو است. در این مسیر، بارها و بارها اشتباه خواهی کرد و شکست خواهی شد، اما این به معنی بازنده شدن تو نیست. بازنده کسی است که از شکست خود ناامید شده و همه‌چیز را رها کند.
ناامید نباش. اتفاقا وقتی که اشتباه کردی و شکست خوردی به خودت ببال که قدرت این را داشته‌ای که تا اینجا پیش بیایی. به خودت افتخار کن که برای چیزی که می‌خواستی، تلاش کرده‌ای و همچنان خواهی کرد. با درس‌هایی که از شکست خود گرفته‌ای سرت را بالا بگیر و با قدرت بیشتر ادامه بده. تو می‌توانی. تو باید بتوانی...!