دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برخی از طوفان ها می آیند تا مسیر تو را واضح تر کنند

برخی از طوفان ها می آیند تا مسیر تو را واضح تر کنند

شک نکن که این طوفان، تو را به سمت روزهای روشن‌تر راهنمایی خواهد کرد!

بعضی اوقات در زندگی تو تلاطمی ایجاد می‌شود و تو را به ترس، آشفتگی و اضطراب می‌کشاند. احتمالا به این فکر خواهی کرد که این طوفان آمده است تا تو و زندگی‌ات را بهم بریزد. اینجاست که به شکوه و شکایت کردن می افتی و بخاطر اینکه این طوفان دید تو را مختل کرده است، احساس سردرگمی می‌کنی.

اما واقعیت این است که همیشه این طوفان‌ها می‌آیند تا غبارها را با خود ببرند. شاید برای مدتی فضای تو هم غبارآلود شود اما صبر داشته باش و بعد از طوفان را هم ببین. شاید این طوفان آمده است که با منتقل کردن تو، حال بدت را با خودش ببرد.

شاید در جلو چشمان یا گام‌های تو، موانعی وجود دارد که تو از آن مطلع نیستی و این طوفان آمده تا آن موانع را از مسیر تو بردارد. قوی باش و صبور و تا فروکش کردن طوفان تحمل کن. مطمئن باش که مسیر را هموارتر و همه‌چیز را واضح‌تر خواهی دید. شک نکن که این طوفان، تو را به سمت روزهای روشن‌تر راهنمایی خواهد کرد.