دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو اولین کسی هستی که باید به خودت اعتبار ببخشی

تو اولین کسی هستی که باید به خودت اعتبار ببخشی

اگر خودت را ارزشمند ندانستی، هیچ انتظاری از دیگران نداشته باش!

تو اولین کسی هستی که باید برای خودت ارزش قائل بشوی. تو اولین کسی هستی که باید برای خودت اعتبار قائل بشوی و خودت را بالا ببینی و بالا بکشی. تو اولین و مهمترین کسی هستی که باید به خودت احترام بگذاری و محترمش بشماری.

اگر خودت در قبال خودت این رفتارها را داشتی می‌توانی از دیگران هم انتظار این رفتارها را داشته باشی. آنموقع است که می‌توانی انتظار داشته باشی که دیگران به تو احترام گذاشته و برای تو ارزش قائل شوند.

اما اگر اول از همه خودت با خودت این رفتار را نداشتی و خودت را ارزشمند ندانستی، نباید از دیگران هیچ انتظاری داشته باشی. در این صورت، خودت در حال صدور اجازه به دیگران برای شکسته شدن احترام و ارزشت هستی. تو به دیگران اجازه خواهی داد که حد و مرزهای تو را شکسته و آن‌ها را زیر پا بگذارند.