دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

گذشته سنگین ترین باری است که به دوش می کشی

گذشته سنگین ترین باری است که به دوش می کشی

این کار طاقت فرسا را ترک کن و گذشته را رها کن!

گذشته، بجز درس هیچ چیز دیگری برای تو ندارد. اگر درس‌های آن را کنار بگذاری و روی چیزهای دیگر آن تمرکز کنی، حال و آینده خود را از دست خواهی داد و در لحظه لحظه زندگی خود، بار سنگین آن را به دوش خواهی کشید. 

چرا می‌خواهی همیشه این بار سنگین را بر روی دوش خود داشته باشی؟ چرا گذشته را رها نمی‌کنی تا در حال و آینده خود به آرامش برسی؟ این کار بجز اینکه تمام شادی، انرژی و زندگی تو را بخورد، چه تاثیر دیگری خواهد داشت؟

این کار طاقت‌فرسا را ترک کن. همیشه به یاد داشته باش که گذشته، از تو گذشته است اما این تو هستی که حاضر به گذشتن از آن نیستی. بپذیر، خودت و دیگران را ببخش و این بار سنگین را بر زمین بگذار و رد شو. فقط از آن درس بگیر و درس‌ها را در حال حاضر خودت، برای آینده‌ات بکار ببند.