دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو هم لیاقت این را داری که بهترین صخره‌نورد باشی

تو هم لیاقت این را داری که بهترین صخره‌نورد باشی

از صخره‌های ذهن خودت عبور کن و اوج بگیر!

بهترین صخره‌نورد کسی است که بتواند از صخره‌های ذهن خودش عبور کند. بهترین‌صخره‌نورد کسی است که بتواند کوه‌های درون وجود خودش را پشت سر بگذارد. او کسی است که بتواند از دره های ذهن خودش عبور کند و هرگز در آن‌ها گیر نکند.

کسی که پستی‌های ذهن خودش را کنار بزند و نگاهش فقط به بلندی‌های آن باشد، کسی که به فکر طی کردن ارتفاع زندگی و اوج گرفتن بوده و هرلحظه برای آن تلاش کند، بهترین صخره‌نورد این کره خاکی است.

تو هم اینگونه باش. صخره‌های ذهن خودت را زیر پا بگذار و کوه های زندگی‌ات را یکی پس از دیگری پشت سر بگذار و قله‌های آن را فتح کن. همیشه به بالا نگاه کن و رویای بالا رفتن و اوج گرفتن را در سر خودت پرورش بده. تو هم در دره‌های زندگی و ذهن خودت گیر نکن و خودت را به آن‌ها محدود نکن. تو هم لیاقت این را داری که اوج بگیری. تو هم شایستگی این را داری که بهترین صخره‌نورد این عالم باشی.