دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگر تاحالا انجامش ندادی به معنی غیرممکن بودنش نیست

اگر تاحالا انجامش ندادی به معنی غیرممکن بودنش نیست

خواهی دید که هیچ غیرممکنی وجود ندارد!

اگر تاحالا انجامش ندادی، چگونه نام غیرممکن را بر روی آن می‌گذاری؟ اگر تابحال برای انجام دادن آن قدمی برنداشته‌ای، طبق چه یافته‌هایی آن را غیرممکن می‌شماری؟ مگر غیر از این است که باید وارد آن شوی، انجامش بدهی و بعد از اینکه تمام تلاشت را کردی تشخیص بدهی که انجام آن ممکم است یا غیرممکن؟

وقتی که ترس و نگرانی داشته باشی، همه چیز را بزرگ، غیرممکن و دور از دسترس خواهی دید. در این حالت، اگر در گوشه‌ای بنشینی و فقط نظاره‌گر هیبت مسائل باشی، همه آن‌ها را غول هایی بی شاخ و دم و شکست‌ناپذیر خواهی دید.

برای یک بار هم که شده ترس و نگرانی را کنار بگذار و جلو برو. ریسک کن و خودت را درون همان چالش غیرممکن بینداز. خواهی دید که آن، اصلا چیزی نبوده که فکرش را می‌کردی. خواهی دید که تو قوی‌تر و بزرگ‌تر از چالش بزرگی هستی. وقتی که در آن قدم گذاشتی، پیش رفتی و انجامش دادی، خواهی دید که هیچ غیرممکنی وجود ندارد.