دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با تغییر دادن درون خودت دنیا را عوض کن

با تغییر دادن درون خودت دنیا را عوض کن

فقط برای چند لحظه فرض کن که خودت را تغییر داده ای!

فقط فرض کن که این تغییرات را در درون خودت انجام داده ای. فرض کن اگر خودت را قبول داشته باشی و به خودت ایمان کامل داشته باشی. باورهای قوی در خودت ایجاد کنی و زندگی خودت را بر پایه آن‌ها بنا کنی. خواسته هایت را بشناسی و با همین ایمان به خود، در مسیر رسیدن به آن‌ها قدم برداری، چه اتفاقی می‌افتد؟

فرض کن واقع‌بین باشی و خودت را آنگونه که هستی بپذیری. فرض کن مسئولیت‌پذیر باشی و خودت را در قبال زندگی‌ات مسئول بدانی. فرض کن انعطاف پذیر باشی و با یک زمین خوردن همه چیز را تمام شده ندانی و زمین و زمان را متهم نکنی.

به این فکر کن که اگر دیگران به کمکی نیاز دارند تا جایی که بتوانی به آن‌ها کمک کنی و حتی اگر نتوانستی دست کسی را بگیری، فقط یک لبخند به او هدیه داده و دلش را شاد کنی. فکر کن همیشه آماده و تشنه یادگیری باشی و دانسته های خود را با رضایت کامل در اختیار دیگران قرار داده و به آن‌ها بیاموزی. فرض کن که خودت به دنبال شادکامی باشی و شادکامی دیگران را شادی و خوشبختی خودت بدانی.

فرض کن درونت را خالی از کینه و نفرت کنی و عشق، مهربانی و محبت را بجای آن قرار دهی. به این فکر کن چه می شود اگر خودت را عاشقانه دوست بداری و این عشق را به دیگران هم منتقل کنی؟ در همین چند ثانیه تفکر، چه اتفاقی درون خودت و در دنیایت رخ داد؟ آیا همه چیز زیباتر نشد؟

درون خودت را تغییر بده و تا جایی که می توانی خودت را اصلاح کن تا معنی واقعی زندگی را بچشی. خودت را تغییر بده تا خودت از زندگی کردن در این دنیا لذت ببری و دنیا هم از داشتن تو لذت ببرد.