دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

شکستی وجود ندارد

شکستی وجود ندارد

زمین‌گیر نشو و از شکست یاد بگیر!

در تمام امور تو و در تمام زندگی‌ات، چیزی به اسم شکست با معنی و مفهومی که برایمان جا افتاده است، وجود ندارد. در یک روند یا پروسه، شاید اشتباه کنی و نتیجه خوب را کسب نکنی، یا اینکه دیگران از تو بهتر عمل کنند و با کسب نتیجه بهتر نسبت به تو، تو یک شکست خورده به نظر برسی.

اما واقعیت این است که در هیچ‌کدام از این روندها، شکستی وجود ندارد. تو یا برنده می شوی و می‌بری، یا یاد می‌گیری. در دل آن چیزی که تو اسمش را شکست گذاشته‌ای چیزهایی برای یادگیری هست که اگر بتوانی از آن‌ها درس گرفته و نتایج را بکار ببندی، یک برنده واقعی خواهی بود. در بین ما هیچ کامل مطلقی وجود ندارد. 

همگی در حال یادگیری و سیر مسیر تکامل هستیم. پس تو هم در صورت مواجه شدن با چیزی که اسمش را شکست گذاشته‌ای، یاد بگیر و برای بهتر و کامل‌تر شدن تلاش کن. اگر نیاز به استراحت داشتی، بصورت موقت آن را انجام بده اما هرگز به عنوان یک شکست خورده، زمین‌گیر نشو.