دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اجازه نده که یک فصل بد کتاب تو را تمام کند

اجازه نده که یک فصل بد کتاب تو را تمام کند

کتاب زندگی فصل های متفاوتی دارد!

کتاب زندگی فصل های متفاوتی دارد. شاید در یک فصل جوانه بزنی و در اوج زیبایی و لطافت رشد کنی و جلالت را به همه جهان نشان دهی. شاید شکوفه کنی و آماده نتیجه گرفتن باشی. شاید آنقدر زیبا شوی که هرکسی محو تماشای تو شود. 

شاید در یک فصل از زندگی ات به بار بنشینی و در اوج وقار و راست قامتی، قامت سبز و پربار خود را به نمایش بگذاری و سرمست نتیجه گرفتن باشی و به پرباری خود ببالی. شاید یک درخت زیبای تابستانی باشی و چیزی باشی که همه به دنبال آن هستند.

شاید در فصلی دیگر وارد خزان شوی و برگ های خود را از دست بدهی. تحت باد و طوفان و سرما، تمام زیبایی های قبلی خودت را از دست بدهی و نگران این باشی که دیگر همه چیز تمام شده است. اما بدان که این فقط یک خواب زمستانی است و قامت زیبا و محکم تو همچنان استوار است. فصل ها دوباره خواهند چرخید و تو دوباره سبز خواهی شد. دوباره پر بار و زیبا شده و همه را مست تماشای خودت خواهی کرد.

این فقط یک دوره کوتاه است. یک خواب کوتاه. خوابی که تو بدون اینکه خودت از آن مطلع باشی، بیشتر از هرکس دیگری به آن نیاز داری. آرام باش و منتظر. این فصل از زندگی‌ات هم به سر خواهد آمد. هرگز اجازه نده که یک فصل بد، داستان زندگی تو را تمام کند.