دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تاثیر آفتاب بر انرژی و شادی افراد

تاثیر آفتاب بر انرژی و شادی افراد

طبق نتایج تحقیقات، افرادی که در روز زمان بیشتری را زیر آفتاب سپری می‌کنند، نسبت به دیگران افراد شاد تری هستند و افراد شاد، بیشتر درگیر عشق می‌شوند، چرا که انرژی‌های مثبت و احساسات خوب آن‌ها مسری است...