دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ستارگان هم بدون تاریکی نمی‌درخشند

ستارگان هم بدون تاریکی نمی‌درخشند

بدون وجود تاریکی، درخششی وجود نخواهد داشت!

اگر تاریکی وجود نداشته باشد، هیچ درخششی هم وجود نخواهد داشت. در این صورت حتی معیاری برای درخشش ستارگان هم وجود نخواهد داشت و نماد درخشش هم بی معنی خواهد شد. اگر در تاریکی هستی و محدودیت هایی را حس می کنی، فقط به درخشیدن فکر کن. تو به تلاش در تاریکی نیاز داری تا بتوانی بدرخشی و زیبایی های خودت را به جهان نشان دهی. فکر در مورد محدودیت و سیاهی را رها کن و فقط به درخشیدن فکر کن. تو خواهی درخشید. تو لایق درخشیدن هستی و توان و زیبایی آن را هم داری.