دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در جایی که لغات تو ارزش ندارند فقط سکوت کن

در جایی که لغات تو ارزش ندارند فقط سکوت کن

مراقب ارزش های خودت باش!

در جایی که لغات تو ارزشی ندارند فقط سکوت کن. مواقعی وجود دارد که سکوت کردن تلخ، و سکوت نکردن تلخ تر است. شاید از چیزی ناراحت باشی و بخواهی ناراحتی ات رو بروز دهی، شاید کسی تو را آزرده باشد و بخواهی اعتراض کنی، شاید بخواهی حرف بزنی و یک زخم کهنه رو دوباره باز کنی، شاید هم بخواهی در جایی که فهمیده هرگز فهمیده نمی شوی، دوباره برای فهمیده شدن انرژی صرف کنی...

در هر صورت در موقعیت هایی که چند لغت بی ارزش می توانند ارزش های دیگر را نابود کنند، فقط سکوت کن. این ارزش ها می توانند ادب، احترام، شخصیت، انرژی و پرده هایی باشند که با چند کلام ساده دریده خواهند شد. مراقب ارزش های خودت باش و آن ها را به چند لغت بی ارزش نفروش.