دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یک ارتباط بد تمام چیزهای خوبت را خراب می کند

یک ارتباط بد تمام چیزهای خوبت را خراب می کند

هرگز آرامش خودت را فدای روابط بد نکن!

یک ارتباط بد می تواند همه چیزهای خوب تو را خراب کرده و از بین ببرد. او لین چیز و مهمترین چیزی که یک ارتباط بد می تواند به آن حمله کرده و مورد آسیب دهد و حتی نابودش کند، آرامش و امنیت روانی تو است. اگر درون یک رابطه بد قرار بگیری، هر لحظه در آشوب خواهی بود و دیگر تمرکزی بر روی خودت نخواهی داشت که بتوانی لحظه ای در آرامش و امنیت باشی.

این ارتباط بد، هرلحظه در حال تغذیه کردن از روح و روان تو بوده و به تو اجازه نفس کشیدن را نخواهد داد. همچنین، با خرد کردن پیاپی تو، عزت نفست را هم به نابودی خواهد کشاند. این ها فقط بخش کوچکی از چیزهایی هستند که با قرار گرفتن در یک رابطه بد و ادامه دادن آن، از دست خواهی داد. کمی به خودت و داشته هایت فکر کن و ببین که آیا روابط تو، ارزش از دست دادن آن ها را دارد یا خیر.