دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برنده باش تا همه به داستان تو اهمیت بدهند

برنده باش تا همه به داستان تو اهمیت بدهند

اول برنده شو و برنده بمان!

تا زمانی که برنده نشوی، هیچکس به داستان تو اهمیت نمی دهد. هیچکس نمیفهمد که چه می گویی و چه می کنی. هیچ کس تلاش و سختی کشیدن تو را نمی بیند. هیچ کس درد زخم هایی که در تمرین برای رسیدن خورده ای را نمی چشد. اما به محض اینکه برنده شده و در قله بایستی همه تو را خواهند دید و خواهند شنید. آن‌موقع است که دیگران چه بخواهند و چه نخواهند باید تو را ببینند. باید از تو بشنوند و از تو بگویند. پس تلاش کن، پیش برو و برنده شو. و قبل از تمام این ها، یک شخصیت برنده را برای خود بساز و حفظ کن.