دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زبان نرم مخرب ترین سلاح جهان است

زبان نرم مخرب ترین سلاح جهان است

زبان ما می تواند از هر نیشی در این کره خاکی زهرآگین تر باشد

زبان هیچ استخوانی ندارد و از این رو، یکی از نرم ترین اعضای بدن است. اما همین عضو نرم در حدی قدرت دارد که می تواند مخرب ترین سلاح جهان باشد. زبان ما می تواند از هر نیشی در این کره خاکی زهرآگین تر بوده و با نفوذ بر جان هر انسانی، او را از پای درآورد. این سلاح کشنده نیاز به مراقبت شدید دارد. چرا که می تواند هرچیزی را مورد اصابت قرار داده و به نابودی بکشاند. می تواند یک زندگی را نابود کند. می تواند آبرویی را بریزد. می تواند هر انسانی را از هستی ساقط کند. می تواند یک خانواده را از هم بپاشاند. زبان تو، حتی می تواند یک عمر زندگی والا و تلاش تو برای آن را تباه کرده و خودت را هم به نابودی بکشاند. پس تا می توانی مراقب این سلاح زهرآلود باش.