دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

معرفی چاکرای دوم یا چاکرای خاجی

معرفی چاکرای دوم یا چاکرای خاجی

نام فارسی: چاکرای خاجی
نام سانسکریت: سوادهیستانا چاکرا
نام انگلیسی: Sacral Chakra
رنگ: نارنجی
موقعیت: انتهای ستون فقرات، حدودا ۳ سانتیمتر زیر استخوان خاجی
غده مرتبط: پروستات، گنادها
عطر: چوب صندل
اعضای وابسته: کلیه ها، مثانه، اعضای تولید کننده اسپرم ها و مایعات بدن، اعضای تکثیر شونده
نماد: نیلوفر شش پر

تأثیرات: این چاکرا به بخشی از آگاهی که مربوط به خوراک و روابط جنسی است مربوط می شود.
ارتباط این چاکرا درونیست و بر این نکته متمرکز که جسم به چه چیز هایی نیاز دارد و چه چیز هایی آن را خشنود می کند. میزان توان شخص برای داشتن فرزند و همچنین خواست ها و نیاز های شخصی او به این چاکرا وابسته است.
این چاکرا در قسمت زیرین شکم قرار داشته و رنگ آن نارنجی می باشد که نماد انرژیست. رنگ نارنجی قدرت ارتباط، کنترل بر خویشتن، دفع خشم و نظم گوارش و گردش خون را کنترل می کند.