دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

صبر کردن هرگز به معنای یک جا نشستن نیست

صبر کردن هرگز به معنای یک جا نشستن نیست

صبر کردن یعنی پیمودن کوه و انتظار برای رسیدن به قله

صبر کردن هرگز به معنای یک‌جا نشستن نیست. صبر کردن و صبر داشتن به معنی این نیست که هیچ‌کاری نکنی، هیچ تلاشی نکنی و هیچ تکانی نخوری و فقط دید مثبت داشته باشی و در انتظار وقوع اتفاقات مثبت یکجا بشینی. صبر کردن یعنی هدف داشته باشی، برای هدفت تلاش کنی و پیش بروی و در تمام مسیر منتظر دیدن نتیجه تلاشت باشی. صبر کردن یعنی پیمودن مسیر سخت کوه و انتظار برای رسیدن به قله. در طول مسیر زندگی‌ات، این را هرگز فراموش نکن.