دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

چیزی که متعلق به تو است به تو خواهد رسید

چیزی که متعلق به تو است به تو خواهد رسید

چیزی که مال تو باشد بالاخره تو را پیدا خواهد کرد!

تو تلاش خودت را بکن. هدف خودت را بشناس و راه رسیدن به آن را انتخاب کرده و در آن قدم بگذار. پیش برو و برنامه های خودت را داشته باش. چیزی که متعلق به تو باشد، بالاخره به تو خواهد رسید. چیزی که مال تو باشد، در آخر راهی برای رسیدن به تو پیدا کرده و در مسیری که پیش گرفته‌ای، به تو خواهد رسید. آن روز و آن لحظه نزدیک است. فقط لحظه به لحظه پیش برو و راه را برای چیزی که متعلق به توست کوتاه و کوتاه‌تر کن. بالاخره تو را پیدا خواهد کرد.