دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

انجامش بده و ممکن‌اش کن

انجامش بده و ممکن‌اش کن

برای تو هیچ غیرممکنی وجود ندارد

همیشه تا وقتی که انجام نشده، غیرممکن به نظر می‌آید. تا وقتی که از دور نشسته و نگاهش می‌کنی، طوری غول‌آسا و ترسناک جلوه می‌کند که انگار هیچوقت، هیچ‌کس نمی‌تواند از پس آن برآید. شاید هرچه به جلوتر بروی، این هیبت عظیم، ترسناک‌تر به نظر برسد. اما وقتی به دل آن میزنی و انجامش می‌دهی می‌فهمی که ترست بی‌مورد بوده و هیچ غیرممکنی وجود ندارد. تو قدرت، توان و مهارت آن را داری. خودت را باور داشته باش و قدم بردار. انجامش بده و ممکن‌اش کن.