دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نه گفتن هرگز تو را نامهربان نخواهد کرد

نه گفتن هرگز تو را نامهربان نخواهد کرد

همچنان در اوج مهربانی و البته با قاطعیت نه بگو!

نه گفتن تو، هیچ تاثیر بدی بر روی شخصیت تو نخواهد گذاشت. این کار نه تو را نامهربان خواهد کرد، نه از تو شخصیتی مستبد و مغرور خواهد ساخت و نه ذره‌ای از مهر و محبت تو نسبت به دیگران خواهد کاست. پس همچنان در کمال احترام و در اوج مهربانی و البته با قاطعیت نه بگو. تنها تاثیری که می‌تواند از نه گفتن تو ایجاد شود، تاثیری است که دیگران از تو می‌گیرند، که آن هم مشکل تو نیست و تماما مشکل خودشان است. نه گفتن به موقع تو، هم خودت را نجات خواهد داد و هم دیگران را!