دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بزرگترین مهارت در زندگی هرگز تسلیم نشدن است

بزرگترین مهارت در زندگی هرگز تسلیم نشدن است

اگر این مهارت را یاد بگیری هرگز زمین‌گیر نخواهی شد!

در زندگی مهارت‌های زیادی وجود دارند که به پیشبرد و بقای ما کمک می‌کنند. اما سرگروه تمام این مهارت‌ها و چیزی که باعث می‌شود در زندگی به تمام این مهارت‌ها برسیم، هرگز تسلیم نشدن است. شکست در تمام مراحل و بالا و پایین‌های زندگی خودش را نمایان می‌کند. اما اگر یاد بگیری که در صورت شکست، تسلیم و زمین‌گیر نشده، از شکست خود عبرت بگیری و بعد از تجدید قوا دوباره با تمام وجودت شروع کنی، هرگز زمین‌گیر نشده و به هرچیزی که در چشم‌انداز خود داری، خواهی رسید. همیشه به یاد داشته باش که بزرگترین مهارت در زندگی، هرگز تسلیم نشدن است.