دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خودت را باور کن تا رویاهای خود را واقعی کنی

خودت را باور کن تا رویاهای خود را واقعی کنی

به خودت ایمان داشته باش و به سمت اهدافت حرکت کن

هرچقدر بیشتر خودت را باور داشته باشی، رویاهایت را بیشتر به واقعیت نزدیک خواهی کرد. هرچقدر خودت را بیشتر قبول کنی، بیشتر به این باور خواهی رسید که می‌توانی. هرچقدر به خودت بیشتر اعتماد داشته باشی، قدم‌های تو محکم‌تر شده و با اطمینان بیشتری گام خواهی برداشت. این‌ها همه یک نتیجه را خواهند داشت و آن چیزی نیست بجز قدم برداشتن در راه رسیدن به اهداف و رویاها و به واقعیت تبدیل کردن آن‌ها. خودت را باور داشته باش و با تمام وجود به سمت رویاهای جذاب و شیرین خودت خیز بردار.