دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

و در آخر تو تنها خودت را خواهی داشت

و در آخر تو تنها خودت را خواهی داشت

در آخر خودت، در تنهایی محض خودت را قضاوت خواهی کرد!

و در آخر تو تنها خودت را خواهی داشت. مال، ثروت، مکنت، قدرت، اعتبار، خانواده، اولاد... همه و همه تو را رها خواهند کرد و خودت با خودت تنها خواهی ماند. خودت در مقابل خودت خواهی نشست و تمام او را خواهی دید، جوری که هیچوقت به او نگاه نخواهی کرد. آن لحظه است که تازه رفیق و همراه ابدی خود را خواهی دید. خواهی دید که با این رفیق با وفا چگونه رفتار کرده‌ای و از او چه چیزی ساخته‌ای. تمام آسیب‌ها و زیبایی‌هایی که به وجود آن بخشیده‌ای را خواهی دید. خودت در مقابل خودت خواهی نشست و خودت، در تنهایی محض خودت را قضاوت خواهی کرد. و آن لحظه، لحظه غم، افسوس یا شادی و مسرت ابدی تو خواهد بود. آیا آماده لحظه تنها شدن با خودت هستی؟