دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای اثبات خودت به لغات نیازی نداری

برای اثبات خودت به لغات نیازی نداری

رفتار تو مشخص کننده همه چیز است!

برای اینکه خودت را اثبات کنی به لغات هیچ نیازی نداری. اصلا لازم نیست که کلمه‌های رنگارنگ را انتخاب کرده و با زحمت فراوان آن‌ها را در چینشی آتشین و پر زرق و برق قرار دهی. لازم نیست که هر دم بگویی و بگویی و بگویی... تنها یک چیز وجود دارد که همه‌چیز را مشخص می‌کند و آن هم رفتار تو است. ممکن است که تو آنچنان سفید بگویی که هر شنونده‌ای را مبهوت خودت کنی. اما در هنگام عمل، سیاه‌ترین رفتار را از خودت بروز دهی. ممکن است لغات را آنچنان زیبا و خوش آب و رنگ در کنار هم بچینی که مخاطب خودت را فقط محو تماشا کنی. اما در آخر بد رنگ‌ترین عمل را به او ارائه دهی. و برعکس این اتفاق‌ها هم قابل وقوع هستند... فقط این را بدان که در آخر، رفتار تو همه چیز را مشخص خواهد کرد.