دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نگران احساساتی بودن خود نباشید

نگران احساساتی بودن خود نباشید

چرا من خیلی احساساتی هستم؟ 

ما انسان‌ها کیف‌های گوشتی پر از احساسات هستیم. هنگامی که اتفاقات خوب رخ می‌دهد احساس خوشبختی می‌کنیم، وقتی کار ها درست پیش نمی‌روند عصبانی می‌شویم و وقتی اتفاقات غم‌انگیز رخ می‌دهد بغض می‌کنیم. در مواقعی هم آنقدر هیجان‌زده می‌شویم که از خود بیخود می‌شویم...

این احساسات متفاوت و توانایی ما در احساس و ابراز آن‌ها دقیقا همان چیزی است که ما را به انسان تبدیل می‌کند. با این حال، سطح حساسیت‌ و نحوه ابراز احساسات همه ما با هم متفاوت است. بخاطر همین است که برخی افراد نسبت به دیگران احساساتی تر قلمداد می‌شوند.

اما وقتی که شما احساسات خود را بیش از آنچه که باید ابراز می‌کنید ممکن است از خودتان سوال کنید:

"چرا من خیلی احساساتی هستم؟ چرا زود گریه می‌کنم و از چیز های کوچک عصبانی می‌شوم؟ چرا من به وقایع بیشتر از دیگران واکنش نشان می‌دهم؟

در مطالب بعدی، برخی از دلایلی که شما از دیگران احساساتی‌تر هستید را بیان خواهیم کرد...