دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

گاهی برای رسیدن به آرامش باید تنها باشی

گاهی برای رسیدن به آرامش باید تنها باشی

نگران تنهایی‌ات نباش، تو یک نعمت بزرگ داری!

نگران تنهایی نباش. گاهی اوقات باید تنها باشی و در تنهایی خود سیر کنی تا بتوانی خودت و دیگران را بهتر ببینی. گاهی اوقات باید از هیاهو دور شوی تا بتوانی فکر کنی و نگاهی با وضوح بیشتر به افکار خودت داشته باشی. در مقاطعی از زندگی باید تنها باشی تا بتوانی تجدید قوا کرده و برای ادامه، تازه نفس شوی. و مهم‌تر از تمام این‌ها، گاهی باید تنها و به دور از همه باشی تا به آرامش برسی و دوباره خودت را آرام بیابی. به هیچ عنوان نگران تنهایی نباش و به آن به دید یک نعمت بزرگ نگاه کن.