دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تمام سرمایه ای که داریم همین لحظه است

تمام سرمایه ای که داریم همین لحظه است

تابحال به این سرمایه ارزشمند فکر کرده ای؟

تمام چیزی که داریم، همین لحظه است. ارزشمندترین و غیرقابل بازگشت‌ترین سرمایه ای که ما داریم، همین لحظه حال است. حال حاضری که در حال زندگی کردن آن هستیم، تنها چیزی است که بعد از گذر از آن، دیگر هیچ دسترسی به آن نخواهیم داشت. همه چیز ما باید در همین لحظه در حال گذر اتفاق بیوفتد و آینده ما هم در دل همین لحظاتی هستند که با شتاب فراوان در حال گذشتن هستند. اگر می‌خواهی چیزی را بسازی، باید در همین لحظه آن را بسازی. اگر می‌خواهی چیزی را داشته باشی، باید در همین لحظه آن را داشته باشی. اگر می‌خواهی زندگی کنی، باید در همین لحظه زندگی کنی… مراقب این سرمایه ارزشمند و نادر باش و از آن کمال استفاده را ببر.