دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

از حضور در کنار افراد سمی بترس

از حضور در کنار افراد سمی بترس

هرگز از تنها بودن نترس!

هرگز از تنها بودن نترس. تنها بودن هیچ آسیبی به تو نمی‌رساند. تو در اوج تنهایی بازهم خودت و خدای خودت را داری و این بهترین چیزی است که در تمام مراحل زندگی به آن نیاز داری. چیزی که باید از آن هراس داشته باشی حضور در کنار افراد سمی است. در کنار این افراد بودن است که به تو آسیب می‌رساند. تاثیر منفی انسان های سمی بر روی تمام ابعاد وجودی و زندگیتو خواهد بود. این موجودات انرژی مثبت‌ترین را هم خورده و آن‌ها را زمین گیر می‌کنند. اگر در کنار افراد سمی باشی، به زودی خودت را هم از دست خواهی داد.