دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

روزی به عقب نگاه خواهی کرد

روزی به عقب نگاه خواهی کرد

روزی همه نگرانی های تو برایت روشن خواهند شد!

در حال حاضر نگران هستی؟ نگرانی تو از چیزهایی است که به وقوع پیوسته یا در حال به وقوع پیوستن است؟ هر لحظه اضطراب حال و روز زندگی‌ات را داری؟ به تو قول می‌دهم که روزی به عقب نگاه خواهی کرد و خواهی فهمید که اکثر چیزهایی که الان نگران آن‌ها هستی واقعا مهم نبوده‌، و حتی واقعا وجود نداشته‌اند. در آن روز، همه نگرانی های تاریک امروزت، برایت روشن خواهند شد. این را به یاد داشته باش. آن روز خیلی هم دور نیست.