دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

چه شانسی بهتر از این را می خواهی؟

چه شانسی بهتر از این را می خواهی؟

تو می‌توانی دنیایی زیباتر و خوش آب و رنگ تری را بسازی!

تو، هر روز شانس این را داری که زندگی‌ات را دوباره و بهتر رنگ‌آمیزی کنی. هر لحظه می‌توانی زندگی زیباتری را برای خودت ترسیم کنی. با هر نفسی که می‌کشی، امکان این را داری که همه‌چیز را بهتر ببینی. تو می‌توانی همه‌چیز را خوش آب و رنگ‌تر کرده و آن‌ها را زیباتر از قبل به خودت و دیگران نشان دهی. تو شانس این را داری که دنیایی قشنگ و دلچسب‌تر را بسازی و واقعا چه شانسی بهتر از این را می‌خواهی؟