دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای شروع پر انرژی روز خود، از موسیقی بهره ببرید

برای شروع پر انرژی روز خود، از موسیقی بهره ببرید

برای زنگ هشدار، موسیقی مورد علاقه خود را قرار دهید! 

صدای اکثر زنگ‌های هشدار فاجعه است و می‌تواند احساس اضطراب را در افراد به وجود آورد. در صورت استفاده از این زنگ‌ها اولین چیزی که در روز به شما منتقل می‌شود یک انرژی منفی است. این روش برای شروع روز وحشتناک است.

بهترین کار این است که زنگ هشدار خود را برای پخش یک موسیقی تنظیم کنید که باعث نشاط و خوشحالی شما شود. با این کار، بر خلاف زنگ‌های هشدار آزار دهنده شما حتی نمی‌خواهید دکمه تعویق را فشار دهید! شما به رقص و هیجان خواهید در آمد و نمی‌توانید به خوابیدن ادامه دهید و به ایستادن تحریک می‌شوید. بنابراین، قبل از اینکه خودتان متوجه شوید، آماده شروع یک روز پر انرژی خواهید شد...