دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اثر زیگارنیک ، مزاحمت یا موهبت؟؟؟

اثر زیگارنیک ، مزاحمت یا موهبت؟؟؟

اثر زیگارنیک چیست؟

آیا تابحال درگیر افکار مزاحم در مورد کارهای ناتمام خود بوده‌اید؟ این کار می‌تواند یک پروژه عظیم ناتمام یا یک رمان نیمه خوانده باشد که شما را با نگرانی از خواب بیدار می‌کند. روانشناسان این حالت یعنی تمایل شدید به یادآوری بهتر کارهای ناتمام نسبت به کارهای تکمیل شده را به عنوان اثر زیگارنیک می‌شناسند. وقتی کاری را شروع کرده اید اما هنوز آن را به پایان نرسانده اید، افکار مزاحم در مورد کار ناتمام به شدت به ذهن شما جاری می‌شوند، حتی اگر به کار دیگری روی آورده باشید. این افکار شما را ترغیب می‌کنند که به عقب برگشته و کار ناتمام خود را به اتمام برسانید. در این حالت حتی اگر سعی کنید به سمت کار های دیگر بروید باز هم این افکار دست از سر شما بر نخواهند داشت. با کمی دقت متوجه خواهیم شد که اثر زیگارنیک نه تنها یک مزاحم نیست، بلکه یک موهبت است.