دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تصویر ذهنی که برای اطرافیانت ساخته ای چیست؟

تصویر ذهنی که برای اطرافیانت ساخته ای چیست؟

اطرافیان تو، تصویر ذهنی که برای آن‌ها ساخته‌ای را می‌بینند!

اطرافیان تو، ظاهر تو را نمی‌بینند. آن‌ها، چیزی که از خودت در ذهنشان ساخته‌ای را می‌بینند و هربار که تو را می‌بینند یا به تو فکر می‌کنند، در اولین لحظه همان تصویر ذهنی از شما برای‌شان تداعی می‌شود. کمی فکر کن و ببین که برای دیگران چه تصویری از خودت ساخته‌ای. مهربان، مثبت و سفید یا خشن، منفی و سیاه؟ اگر تصویر خوبی از خود را به دیگران نشان نمی‌دهی وقت آن رسیده است که کمی در برخوردهای خود با دیگران تجدید نظر کنی.