دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

راهت را گم کرده و سردرگم هستی؟

راهت را گم کرده و سردرگم هستی؟

برای خارج شدن از سردرگمی فقط بیدار شو!

آیا راهت را گم کرده‌ای؟ آیا گیج و سردرگم هستی؟ آیا خودت را هم گم کرده‌ای و هر لحظه آن را با دیگران مقایسه می‌کنی؟ آیا در همه حال بخاطر این سردرگمی مشغول سرزنش کردن خودت هستی؟ بدان که تو رویاهای زیادی برای دنبال کردن داری و اهداف بزرگی داری که مسیر ت را مشخص می‌کنند. چرا این‌ها را دنبال نمی‌کنی و سردرگم مانده‌ای؟ فقط کافیست بیدار شوی. بیدار شو و با چشم باز تمام واقعیت‌های با اهمیت زندگی خودت را ببین. مسیرهای مثبت و مهم زندگی‌ات را پیداکن، ببین، انتخاب کن و دنبال کن. فقط بیدار شو!