دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کنار افرادی باش که به تو پر و بال می‌دهند

کنار افرادی باش که به تو پر و بال می‌دهند

همیشه کنار افرادی باش که به رویاهایت پر و بال می‌دهند. افرادی که تو را به پرواز درآورده و از اوج گرفتن تو لذت می‌برند. افرادی که در مورد رشد و پیشرفت تو افکار مثبت دارند و تمام تلاش خود را برای آن انجام می‌دهند. و در مقابل از کسانی که پر و بال تو را قیچی می‌کنند فاصله بگیر و تا می‌توانی از آن‌ها دور شو.